0522-767096

Vergelijk

U heeft geen artikelen om te vergelijken.

4

Winkelmandje - 0 item

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Artikel 1 – Definities 
1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt 
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer 
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens 

Amis Mode.
Grote Kerkstraat 4

7941 LB Meppel
Telefoon: 0522-767096
Email: webshop@amis-mode.nl
KvK-nummer: 04085184
BTW-nummer: 118209012B02

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder Amis Mode genoemd. 

Artikel 4 – Het aanbod 
Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Amis Mode niet. 

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om: 
o Prijs inclusief belastingen 
o Verzendkosten 
o De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen 
o Herroepingrecht 
o Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst 
o De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs 

Artikel 5 – De overeenkomst 
De overeenkomst tussen Amis Mode en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrond en aanvaard en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Amis Mode de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst verbreken. Amis Mode neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. 

Artikel 6 – Herroepingrecht, ruilen en retouren 
Amis Mode geeft de mogelijkheid om producten 14 dagen na ontvangst terug te sturen. In dat geval dient de consument gebruik te maken van het retourformulier dat bij de levering is gevoegd. 
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden, zoals is beschreven op het retourformulier. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. De verwerkingstijd hiervoor is 5 werkdagen. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. De bestelde producten kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de winkel in Meppel. Wanneer de consument een verkeerde bestelling ontvangt, kan deze ook gebruik maken van het retourformulier en de bestelling terugsturen naar Amis Mode. Gemaakte verzendkosten zullen in dit geval worden vergoed.

Artikel 7 – Prijzen en verzendkosten
De prijzen op Amis Mode zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Alle bestellingen worden gratis verzonden met PostNL pakketservice inclusief Track & Trace.

Artikel 8 – Levering 
Amis Mode neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde producten. De producten worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Amis Mode verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling geplaatst is voor 15.00 uur zal de bestelling de volgende werkdag geleverd worden. (Mits het verwerkingsproces bij PostNL vertraagd is). Bestellingen na 15.00 uur worden de tweede werkdag daarna geleverd.

Artikel 9 - Garantie 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Amis Mode, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Amis Mode staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften. 
 
Artikel 11 – Klachtenregeling 
Amis Mode beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht gelijk aan deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij Amis Mode, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. Amis Mode probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen. 


Privacy statement

Amis Mode respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Amis Mode zal je persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage,wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Amis Mode  gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Amis Mode en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Amis Mode verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt je dit per e-mail webshop@Amis-mode.nl aan ons bevestigen.